Wonderwoods, Utrecht

KondorWessels Projecten en G&S Vastgoed ontwikkelen het project Wonderwoods. Het complex bestaat uit twee torens die in het zogenaamde Healthy Urban Quarter aan de Jaarbeursboulevard in het Utrechts Stationsgebied worden gerealiseerd. Het gebouw bevat functies waaronder woningen, kantoren, onderwijs, retail en leisure.  Wonderwoods wordt een icoon van duurzame en gezonde stedelijke ontwikkeling.

Onderscheidend op het gebied van groen, energie en mobiliteit. Voor wat betreft mobiliteit betekent dit: maximale stimulering van het gebruik van fietsen, Wonderwoods Sharepark (voor auto’s), Wonderwoods Mobiliteitsplatform (voor diverse mobiliteitsdiensten) en Zero Emissions (waarbij het gebruik van elektrische voertuigen wordt gepromoot, in combinatie met een smart grid).

Vithe heeft het Mobiliteitsplan opgesteld voor het project. Hierin is aandacht besteed aan de parkeerbalans (op basis van gemeentelijke normen en praktische ervaringscijfers), het Mobiliteitsplatform, fietsparkeren en de exploitatiemogelijkheden van de parkeervoorziening in combinatie met het Mobiliteitsplatform. Diverse mobiliteitsdiensten worden als Mobility-as-a-Service (Maas) beschreven en aangeboden. Beoogd is het project in 2022 op te leveren.

Wonderwoods Utrecht