Stationsgebied Heerhugowaard

Ten westen van het centrum van Heerhugowaard wordt het Stationsgebied herontwikkeld. Het betreft een gemengd gebied met ruimte voor wonen, werken, onderwijs en kleinschalige bedrijvigheid. Centraal in het gebied bevindt zich een NS station.

In eerste instantie heeft Vithe middels 2 brainstormsessies met belanghebbenden in kaart gebracht hoe tegen mobiliteit in het algemeen en parkeren in het bijzonder wordt aangekeken. Dit heeft geleid tot het Parkeerkompas.

Momenteel wordt gewerkt aan een Nota Parkeernormen voor de hele stad en wordt een businesscase naar de haalbaarheid van een gecombineerde parkeeroplossing voor drie grote werkgevers in het gebied opgesteld. Uiteindelijk zal medio dit jaar het Masterplan Stationsgebied worden opgeleverd. Vithe schrijft hiervan de mobiliteitsparagraaf.