RAI Amsterdam

In opdracht van de RAI heeft Vithe een plan voor de nieuwe parkeergarage (900 parkeerplaatsen) opgesteld. In dit plan is aandacht besteed aan het Programma van eisen voor het ontwerp van de garage, de routing en het comfort en de verkeerskundige afwikkeling van de garage. Tevens is getoetst aan de NEN en andere kwaliteitsnormen. De opdracht is in samenwerking met Benthem Crouwel Architecten en MH1 architecten uitgevoerd.