Digitalisering gemeente Heerlen

Sinds begin 2018 is Vithe aan de slag om samen met de gemeente het parkeren volledig te digitaliseren. In de eerste stap, die medio 2018 wordt afgerond, wordt de inkoop van een digitaal vergunningensysteem voorbereid. Concreet gaat het om het inzichtelijk maken van het huidige en toekomstige proces om parkeerproducten aan te vragen, op te zeggen en te wijzigen, alsmede om het opstellen van een PvE waarmee de markt benaderd kan worden.Eerder (in 2017) hebben we via een interactief proces de nieuwe parkeervisie opgesteld. Aansluitend is de parkeerbalans voor het centrum geactualiseerd en is de Nota Parkeernormen opgesteld.