De:Werkplaats Tilburg

Medio 2017 heeft Vithe in opdracht van de PPS Wijkontwikkelingsmaatschappij Spoorzone Tilburg (WOM) het specifieke parkeerbeleid voor het ontwikkelgebied opgesteld. Concreet gaat het om een parkeerbalans met fasering. Aansluitend hebben we een exploitatiemodel opgeleverd, waarin op basis van tijdelijke parkeervoorzieningen tegemoet gekomen wordt aan de parkeervraag. Dit totdat de 1e parkeergarage in het gebied wordt opgeleverd.

Aansluitend hebben we vanaf eind 2017 het parkeerbeheer uitgevoerd, waarbij we aan de voorkant twee parkeerterreinen hebben ingericht en gereedgemaakt voor achteraf betaald parkeren. Via een webportal kunnen de belanghebbenden een abonnement afsluiten en informatie ophalen.  De volgende stap die we in de praktijk gaan brengen, is het aanbieden van deelauto’s.